Jak funguje clo z čínských e-shopů?

PromoKupon guarantee

Všechny slevy garantujeme. Odměna pro každého, kdo zde najde neplatnou akci!

Pokud jste někdy nakupovali z cenově výhodných čínských e-shopů, jako jsou Aliexpress, Wish nebo v některých případech i Allegro, pravděpodobně jste se setkali s otázkou, jak funguje celní proces pro takové nákupy. Celní politika se může lišit v závislosti na zemi, do které se zboží doručuje, ale zde jsme připravili obecný přehled o tom, jak tento proces obvykle probíhá. Když nakupujete zboží z Číny a toto zboží se doručuje do jiné země, je možné, že na něj bude uvaleno clo a daň z přidané hodnoty (DPH). Ať už jde o oblečení, elektroniku nebo jiné zboží, vše musí projít celním odbavením. Takové jsou holt pravidla!

Když zboží dorazí do cílové země, celní úřad zkontroluje balíček a rozhodne, zda na něj bude uvaleno clo a DPH. Tato rozhodnutí se obvykle řídí typem zboží a jeho hodnotou. V minulosti bylo zboží do určité hodnoty často osvobozeno od cla a DPH, ale to se v poslední době mění. V Evropské unii, která zahrnuje země jako je Česká republika, je od 1. července 2021 zpoplatněno všechno zboží bez ohledu na jeho hodnotu.

To znamená, že i na malé a levné předměty může být nyní uvaleno clo a DPH. Pokud je na zboží uvaleno clo nebo DPH, obvykle bude muset příjemce zaplatit tyto poplatky předtím, než mu bude balíček doručen. Tuto službu často zajišťuje poštovní nebo kurýrní služba, která balíček doručuje. Mohou vám poslat oznámení o tom, že vaše zásilka je zadržena, dokud nezaplatíte požadované poplatky.

clo-promokupon.jpg

Při nakupování z čínských e-shopů je důležité pamatovat na to, že k ceně výrobku můžete muset připočítat i clo a DPH. Přesné množství těchto poplatků se může lišit, ale může to významně ovlivnit celkovou cenu, kterou za zboží zaplatíte. Je také důležité mít na paměti, že celní pravidla a poplatky se mohou měnit a mohou se lišit v závislosti na zemi. Vždy se doporučuje zkontrolovat nejnovější informace z celního úřadu nebo poradce pro mezinárodní obchod ve vaší zemi před tím, než provedete nákup. Celní proces může být komplikovaný, ale s pochopením základů můžete lépe navigovat v nákupu zahraničního zboží.

Jak to funguje v České republice?

V České republice, stejně jako v ostatních zemích Evropské unie, je od 1. července 2021 zpoplatněno všechno zboží dovezené z třetích zemí, včetně zboží zakoupeného na čínských e-shopech jako jsou AliExpress a Wish. To znamená, že už neplatí předchozí pravidlo, podle kterého byly zásilky s hodnotou do 22 eur osvobozeny od DPH.

Pokud jde o clo, zboží s hodnotou do 150 eur je stále osvobozeno od cla, ale je povinné zaplatit DPH. Zboží s hodnotou nad 150 eur podléhá jak DPH, tak clu. DPH a clo jsou vypočítány na základě deklarované hodnoty zboží, kterou uvádí prodejce. Pokud celní úřady považují deklarovanou hodnotu za nesprávnou, mohou požádat o dodatečné doklady nebo mohou zboží přecenit.

Pokud je na zboží uvaleno clo nebo DPH, poštovní služba, z pravidla Česká pošta nebo PPL, která balíček doručuje, obvykle požaduje zaplacení těchto poplatků předtím, než balíček doručí. Poštovní služba může také účtovat poplatek za zastupování v celním řízení. Při nakupování z čínských e-shopů je důležité mít na paměti, že k ceně výrobku může být připočtena DPH, clo a další poplatky, které mohou významně zvýšit celkovou cenu, kterou za zboží zaplatíte.

Vydáno: 28.7.2023